Οδηγίες μετατροπής παγκόσμιας ώρας

Ο μετατροπέας παγκόσμιας ώρας είναι ένα εργαλείο, το οποίο σας επιτρέπει να δείτε με βάση την ώρα της χώρας που είστε, την ώρα μιας άλλης χώρας που επιθυμείτε.

Η χρήση του εργαλείου είναι πολύ απλή και περιγράφεται παρακάτω.

Στο πρώτο πεδίο “From” επιλέγετε την ώρα (π.μ., μ.μ.) και τη χώρα της οποίας θέλετε να μετατρέψετε την ώρα και έπειτα στο πεδίο “To” επιλέγετε την χώρα της οποίας θέλετε να μάθετε την ώρα. Τέλος, πατάτε το κουμπί “Go”.

Για να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί “Reset”.