Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια και ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη, σε κρατήσεις επιβεβαιωμένες υπόκεινται ακυρωτικά τέλη για διαχειριστικά έξοδα 30€ κατ’ άτομο, ανεξαρτήτως του αν το αντίτιμο του πακέτου έχει ήδη εξοφληθεί από τους πελάτες και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως την ημερομηνία ταξιδιού. Η ενημέρωση του γραφείου μας για την ακύρωση θα πρέπει να μας κοινοποιείται εγγράφως.

Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική και το ξενοδοχείο ανάλογα.
Εξαιρούνται περιπτώσεις υγείας ( αφού μας αποσταλούν όλα τα σχετικά έγγραφα για την ασθένεια και μόνο από δημόσια νοσοκομεία), καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας, όπου και θα καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή όλου του ποσού εάν αυτό εγκριθεί από την Αεροπορική εταιρεία / ξενοδοχείο.

Το γραφείο μας σε περίπτωση ακυρώσεων από λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις (ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων), έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης και αντικατάστασης των κρατήσεων των πελατών, με αντίστοιχες παροχές, όπου αυτό είναι εφικτό.

  • Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.