Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια και ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη, σε κρατήσεις επιβεβαιωμένες υπόκεινται ακυρωτικά τέλη για διαχειριστικά έξοδα 30€ κατ’ άτομο, ανεξαρτήτως του αν το αντίτιμο του πακέτου έχει ήδη εξοφληθεί από τους πελάτες και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως την ημερομηνία ταξιδιού. Η ενημέρωση του γραφείου μας για την ακύρωση θα πρέπει να μας κοινοποιείται εγγράφως.

Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική και το ξενοδοχείο ανάλογα.
Εξαιρούνται περιπτώσεις υγείας ( αφού μας αποσταλούν όλα τα σχετικά έγγραφα για την ασθένεια και μόνο από δημόσια νοσοκομεία), καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας, όπου και θα καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή όλου του ποσού εάν αυτό εγκριθεί από την Αεροπορική εταιρεία / ξενοδοχείο.

Το γραφείο μας σε περίπτωση ακυρώσεων από λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις (ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων), έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης και αντικατάστασης των κρατήσεων των πελατών, με αντίστοιχες παροχές, όπου αυτό είναι εφικτό.

  • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει πριν το ταξίδι του τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας που θα ταξιδέψει και να ενημερωθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας του κράτους, είτε να ζητήσει την βοήθεια του γραφείου γραπτώς την τελευταία ημέρα πριν το ταξίδι του. Το γραφείο υποχρεούται να απαντήσει  επίσης γραπτώς στην αίτηση για βοήθεια.
  • Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ενημερωθεί και αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και τους απαγορεύσουν την είσοδο στη χώρα. Όλα τα έξοδα επιστροφής τους ή διαμονής τους σε ξενοδοχεία καραντίνας καλύπτονται αποκλειστικά απο τους ίδιους τους πελάτες. 
  • Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.