Οδηγίες μετατροπής συναλλάγματος

Ο μετατροπέας νομισμάτων είναι ένα εργαλείο, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε διάφορες πράξεις μετατροπής ποσών από ένα νόμισμα σε ένα άλλο (π.χ. μετατροπή ευρώ σε λίρες, ευρώ σε δολάρια κλπ).

Η ισοτιμία νομισμάτων που χρησιμοποιεί ο μετατροπέας, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τη Google.

Η χρήση του εργαλείου είναι πολύ απλή και περιγράφεται παρακάτω.

Στο πρώτο πεδίο “Amount” εισάγετε το ποσό του νομίσματος από το οποίο θα μετατρέψετε (π.χ. American Dollar). Στη συνέχεια επιλέξτε το νόμισμα αυτό από την πρώτη λίστα στο πεδίο “From”. Έπειτα επιλέξτε το ξένο νόμισμα από τη δεύτερή λίστα (π.χ. Euro) στο πεδίο “To”, και στο τελευταίο πεδίο θα εμφανιστεί το ποσό της μετατροπής.

Σε περίπτωση οποιαδήποτε οικονομικής απόφασης / δοσοληψίας, επικοινωνήστε με την τράπεζα σας για την διασταύρωση των ισοτιμιών, μιας και ο οικονομικός φορέας της μετατροπής ορίζει τα ακριβή ποσά.