Πρόγνωση καιρού

Μπορείτε να δείτε την πρόγνωση του καιρού για κάθε τοποθεσία που επιθυμείτε, πατώντας πάνω στο κουμπί με τις τρεις γραμμές δίπλα από την προεπιλεγμένη τοποθεσία, πληκτρολογώντας το μέρος που σας ενδιαφέρει ή επιλέγοντάς το από τη λίστα που εμφανίζεται.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ώρα της ανατολής και της δύσης του ήλιου, την αισθητή θερμοκρασία, τον άνεμο, την υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση και την ακτινοβολία uv, καθώς επίσης και για τη θερμοκρασία της σημερινής ημέρας και των 3 επόμενων.